2015-09-09

jirka: (Default)
Tak se sem pokusím něco napsat. Jde mi vlastně o to, jestli to bude z aplikace fungovat, protože z této aplikace mi nejde nic, pouze krátký text, na insanejournal. Tak schválně, jo. Lidi se váží, ale jen svojí váhu, ne jeden druhého. Hup, dogavaril jsem.