2017-05-06

jirka: (Default)
Tak píšu ze záchodů a jsem u toho ostře sledovaný kocourem.