jirka: (chata)
Dnes jsem se probudil do krásného slunečního rána. Protáhl jsem se, zkontroloval pavučiny na zdi a otevřel okno. Pod oknem máme lavičky, parčík, stromy, prostě je tam tiše a příjemně. Ovšem to nesmí být škola. Pod okny velké množství maturantů, vzájemně na sebe řvoucí a zároveň i dráždící sousedova psa, který na studentíky dotíral. Takže žádní ptáci, ale pouliční křik [*5*]. Tento mám  volno, nikam nepospíchám, protáhl jsem se tedy ještě jednou a přivřel oči. Je to paráda, že jsem sám doma, mohu chodit nahý po bytě, což mám rád. Cítím se svobodně, ještě tak odhodit tělo, bylo by fajn. Hodil jsem do sebe snídani ( moravský brabec bez zelí, ale s bramborem ) kafe, juknul na pražský ranní servis na televizi Metropol který se dnes točil hodně kolem ucpaného nuseláku a nového metra ,,A" do Motola, pár kriminálních případů z dnešní noci a ujištění odborníků, kteří tvrdí, že se na Praze 5 žije lépe a lépe, proto se bude muset zdražovat nájemné. Uf [*15*]. To uklidní. Po deváté hodině vyrážím ven fotit, do ucha jsem si dal Rádio 7, a při jeho poslechu jsem chvilku seděl na hřišti, mhouřil oči do slunce a zároveň jsem koukal na malé kluky a holky, jak s učitelkou hrají vybíjenou. Chudák učitelka [*9*].
Byl jsem i ve stanici Florenc, v metru ,,C" kde jsem zažil nemilou příhodu. Napřed jsem nevěděl, co se na druhé straně nástupiště děje, pak jsem pochopil. Jako první jsem slyšel křik, pak jsem viděl shluk lidí, slyšel větší křik, a najednou klid. Pochopitelně jako každý člověk, i já jsem byl zvědav, co se děje. Slepecký pes spal do kolejiště, lidi ho vytáhli. Nevím kdo byl víc vyplašený, jestli pes, nebo jeho pán. Hlavní je to, že vše dobře dopadlo. [*8*]
To mi donutilo zamyslet se nad tím, jak zajistit ochranu před přípaným spanutím do kolejiště. Možná by bylo dobrý, aby na nástupištích bylo něco, jako záchraná brzda.
Jak někdo někde napsal, a já si to vypůjčím, cokoliv otevřu, je tam Iveta Bartošová. Noviny, televize, rádio, internet... Bojím se otevřít dveře. Vyjádření ředitele TV Regina a zároveň lidového lečitele Jana Saavedra mi šokoval. Rychtář prý usiloval o to, aby Iveta spáchala sebevraždu. Dokonce se přiznal, že pro Rychtáře sháněl nějaké uklidňující léky a když mu je sehnal, Pepa R už neměl zájem. Ať je to jak je to, bojím se otevřít dveře.
A opětovně ležím na Paloučku na trávě, na slunci a lebedím si. A tak jsem udělal něco málo fotek. Nenápadně.◾ Tags:
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.