jirka: (Default)

Mám rád zajímavé projekty, a mám rád amatérské či studentské filmy. Proto jsem s radostí příjmul fakt, že malá pražská televize Regina, která se jinak orientuje na esoterické pořady, vysílá denně několik takových filmů. Řeknu to na rovinu, zdá se mi, že studentské filmy jsou kolikráte lepší než profesionální předražené filmy. O to mi udělalo větší radost, když v pořadu ,, co kamery neviděly" obdoba voletje řediteli, byla přislíbena spolupráce s další organizací orientující se na amatérské filmy. Takže, kdo máte rádi amatérské či studentské filmy, zajímavé projekty, tak mu radím sleovat televizi Regina. A teď otázka. Nevíte někdo o kanálu, třeba na youtube, kde by byly pohromadě tyto filmy? třeba na té youtrubce je to vše hrozně roztříštěné.


 I tento film bylo možno vidět na Regině


 


From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.