jirka: (Default)
Tento víkend se, řekl bych, tak trochu nepovedl. A to z mnoha pohledů, ať je to pohled ze strany domovní, pracovní či osobní. Jeden z největších malérů, myslím si ( vím, že myšlení znamená nic nevědět), je jedna nepříjemná fotka. Ta fotka již letí internetem, v několika sociálních sítí, což může znamenat velký rodinný malér. Třeba ten, že by mi sestra neostříhala hlavičku, jak před půl rokem slibovala když se vracela z Bránického sklípku z práce domů, nebo ten malér, že by mi čumáci dali dýchnout a nepustit za trest domů. Takže teď už musím být hodný a do Galla již nevlezu. No i když se říká, nikdy neříkej nikdy. To slovo nikdy by si měl říkat i soused, kterému vykopli dveře od bytu. Jak se to vlastně stalo. Soused se přistěhoval do domu asi před pěti lety. Možná před šesti, ale to není důležité, myslím (nic nevím). A našel si kamaráda, místního pobudu, který prochlastal milióny co zdědil, který prochlastal trafiku, kterou mu několikráte jiní zachránili a potom vše vzdali. A propil i byt. Sedává , nebo postává, vlastně oba sedávají nebo postávají, před sámoškou celé dny a pijí lahváče. Mno, chlastají. A soused, který alespoň chodí do práce, má několik exekucí a přiznal se, že dělal někde někomu bílého koně, ho nechává u sebe občas i bydlet. V bytě pochopitelně také popíjejí, občas i jedí a mám takový pocit, že i spí. To ale nevím jistě, vždy když jsou doma, tak to tam halasí ( to je slovo, to jsem hezky vymyslel). A včera když byl soused v práci, přišel jeho kamarád, vykopal mu dveře a zase odešel s křikem, alespoň víte, kdo t udělal. Se sousedkou jsme pochopitelně souseda informovali telefonem do práce. Jak jinak, řekl, že policii volat nbude, vždyť je to kamarád. Pěkně děkuji, takový kamarád, co kopání má rád.
O2 se mnou vypeklo. Oznámili mi radostnou novinu, že budu platit za televizi o stovku méně. Má to ale háček. No, právě. Háček. Vezmou mi mnoho programů, takže kdybych se chtěl na ně koukat, musím připlatit dvě stovky. Jak krásně a nenápadně se zdražuje, v domění, že na to zákazník nepříjde. Ale příjde, cha chá.

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.