jirka: (Default)
Sedím v Gallu a zkouším. Povede se ?