jirka: (Default)
ta dieta byla opravdu velmi krátká. Píší, tři dny, déle ne. Jak jsem ale dopadl, to Vám snad ani neřeknu.
Anebo
jo, napíši. Byla to ovocná dieta, která má pročistit celé Vaše tělo.
Byl sem očištěn opravdu dočista do čista. A z čehp se taková ovocná
dieta skládá?

Nebojím se číst dále, klikám )