jirka: (Default)
Koupil jsem si knihu, z které jsem unešen. Jmenuje se ,,Kniha Života" a pojednává o hmotě jako neexistenci. Jak to říci. Obecně si lidé myslí, že hmota existuje, a proto jí vnímáme. Podle toho co já tvrdím již dvacet let, a kniha to potvrzuje, je tomu přesně naopak. Věci existují pouze a jen tehdy, když je pozorujeme. Obyčejná kvantová fyzika. Je to paradox logického myšlení. S touto hypotézou již vlastně pracuje Buddhismus, ale i Křesťanská Věda, se kterou jsem se seznámil již před dvaceti lety. Ta vlastně tvrdí, že hmota neexistuje, že je to jen a jen naše Smrtelná Mysl. Neexistuje ani nemoc, ani bolest, a vše je pouze v naší tzv ,,Smrtelné Mysli" a vše je Bůh. Je jedno jak budeme životní energii nazývat, to si musí každý sám rozmyslet, či uvážit. Bůh, příroda, fyzika, to už je opravdu jedno. Ale zpět ke knize. Je to vlastně celkové potvrzení o životě jako takovém. Předem si musíme uvědomit, že hmota doopravdy neexistuje. Z kvantové pozice se vlastnosti hmoty popisují takto.
Na mikroskopické úrovni je hmota diskretizována, přičemž jednoduše částice mají zároveň vlastnostu vln. Nejzajímavější je, že jediným časem v němž se elementární částice  ( hmota ) projevuje jako částice, je čas kdy jej pozorujeme. Věda dokázala, že když není elemntární částice ( hmota ) pozorována je vždy vlnou. A teď si zadejme otázku. Jaký je vztah mezi hmotou a myšlenkou? Vědci opětovně dokazují, že myšlenka, stejně jako hmota, je vlastně mikrofyzika hmoty. Všechny elektrické impulsy vytváří pro naší mysl, hmotu, hmat, zvuk, sluch, zrak. Ve své vlastní podstatě nic takového neexistuje.
Takže svět, hmota, život, jsou vlastně elektrické impulsy, fotony, vlnové struny. No není to uchvacující myšlenka?

◾ Tags: