jirka: (Default)
Aby lidé
v minulosti zjistili, jak funguje život, rozebrali kočku. Mysleli si, že zjistí jak funguje. Jenomže, když rozeberete kočku, abyste zjistili jak funguje, okamžitě máte kočku nefungující. Život je tak složitý, je tak vzdálen všemu, co můžeme pochopit, že o něm uvažuji jako o docela jiné kategorii. Život může být například dar od Boha, anebo, a k tomu se přiklání Darwin, jednoho dne se kámen poškrábal za uchem, a řekl si, proč by jako nemohl ožít, že by to mohla být i docela dobrá sranda. A tak to také splnil. A nebo se tu nachází další verze, a sice, že lidstvo vzniklo z ničeho, tedy nicoty, že jsme začínali jako jakýsi vesmírní prach, z kterého se stal sajrajt, a tam kde jsme , sme se dostali přes stádium plazů, opic, a dalších potvor. Osobně věřím v reinkarnaci duší, ale to až někdy jindy. Lidstvo ve svém vývinu muselo sakramensky přemýšlet, aby došlo k dnešní předpotopní technice, v které se zrovna nacházíme. Když lidé zjistili, že z písku lze udělat sklo, a ze skla čočku, a když Galielo s Koperníkem otočli čočku, zasadili do dalekohledu, tehdy se tomu říkalo, já nevím, no, třeba trubka, a obrátili své trubky k nebesům, zjistili, že vesmír je jiný než si mysleli, že to není jen pár světýlek, a země , že je středem vesmíru, ale naopak, že nějaká kulička se točí kolem velké žhavé koule, která je jednou z mnoha koulí a kouliček, tvořící tuto galaxii, vznikl tím nový názor na svět. To byl velký obrat lidstva. Stejně, jako bude velký obrat lidstva, až já uvedu do světa svojí myšlenku, kterou jsem poctivě ukradl od Davida Deutsche, který obhajuje koncepci vesmírů, jako mnohočetných vesmírů. David zkoumá pohled na vesmír, jako na kvantový mnohočetný vesmír, tedy, že vesmír je jedna vrstva, na kterou se propojují jiné vrstvy, tzv dimenze, a že existuje nekonečně mnoho vesmírů, z obou stran našeho vesmíru vzájemně na sebe nalepených. Nějak jsem se chtěl zabývat původně posmrtným životem, nebo spíše reinkarnací, mo tak příště.
◾ Tags: