jirka: (Default)
Dnes bylo venku docela hezky. Sluníčko svítilo, to sice ano, ale severní vítr byl krutý. A foukal ze západu. Protože dnes bylo v práci opravdu dobře, mohl jsem si s veselým kukučem prďánkovat, což za normálních okolností opravdu nemohu.
Ve čtyři hodiny odpoledne, přijelo velké oranžové auto, s oranžovou blikačkou na střeše i na boku. Blikal a troubil, aby dal všem najevo, že je tady. ano, byl to náš hovnocuc, co jezdí praidelně čistit stoku pod firmou. Jak to dole v garážích vytasil, tedy tu hadici, zastrčil jí do takového óbr kohoutu, o kterém jsem do dnešního dne, nevěděl, a jak začal vysávat tu kanální stoku pod podnikem, to Vám všude zavanul takový smrad, až byla radost prďánkovat. A nikdo si ani nevšiml mé velké pomoci, střeva si hezky ulevovala, no, byla to dřina.