jirka: (Default)
Je neděle ráno. Venku je hezky, a já jdu do práce až v devět hodin. Mohl jsem si přispat. Mohl. Ale nejde to. Měli přijít včera, měli. Ale začali již dnes v šest hodin ráno. Pod barákem nám kopou, řvou, křičí, bagrují a dokonce dokázali omlátit jedno auto. To sousedovo.