jirka: (Default)

To se může celkem dobře stát. Myslím, že tento případ je k opakování pravděpodobnější, než pád letadla na olomoucké náměstí. Ne,

pochopitelně, já se nesměji. Jak bych si mohl něco takého dovolit, že.
☺♦•◘○♥↕